Trots op het noorden

Wij zijn fans van FC Groningen en zullen op dit weblog alle informatie delen over FC Groningen.

Betaald voetbal in Groningen

Het was in de roerige dagen van de voormalige Ned. Beroeps Voetbal Bond. Op vele plaatsen in ons land schoten de profclubs als paddestoelen uit de grond: Rapid, Fortuna, Amsterdam, Holland Sport, Alkmaar, enz.

Ook in Groningen deden geruchten over een profclub de ronde. Zover kwam het echter niet. In Groningen deed het betaalde voetbal pas zijn intrede toen de NBVB en de KNVB het eens waren geworden en binnen de KNVB betaald voetbal mogelijk werd.

Dat voetbal ook in Groningen volkssport nummer 1 is was, te zien bij de sigarenwinkel hoek Nwe. Ebbingestraat – Spilsluizen. Tot op de dag van vandaag kopen veel voetballiefhebbers hun kaartjes in deze winkel, tegenwoordig “Minke”.

Liefst vier Groninger verenigingen waagden zich aan het avontuur: Be Quick, Velocitas, Oosterparkers en GVAV. Vier semiprofclubs in één stad was veel. Dat het té veel was wezen de resultaten al snel uit. Oosterparkers keerde terug naar de amateurgelederen, Velocitas volgde en ten slotte Be Quick. GVAV, dat juist in die overgangsfase over een sterk elftal beschikte (opgebouwd uit “eigen kweek”), gelukte op basis daarvan de sprong wel. Namen als die van Jan Hekman (oud-voorzitter) en trainer Otto Bronsema zijn onverbrekelijk aan deze periode verbonden. En van de spelers uit die jaren noem ik Otto Roffel, Henk Drewes, Abel Alting, Klaas Buist, Siep Benninga, Piet de Koe, Johhny de Groot en Rikkert la Crois.

fc groningen

Naarmate het betaalde voetbal zich verder ontwikkelde werd ook duidelijk dat GVAV een bredere basis moest hebben. Het semiprofvoetbal vroeg grote, financiële offers. Er kon ook niet meer worden geteerd op “eigen kweek”.

Zo ontstond de Stichting Betaald Voetbal GVAV, opgericht door de gemeente Groningen, de Stichting Topsport Noord-Nederland en GVAV-Rapiditas. Op 1 juli 1963 was de oprichting van de Stichting een feit. Een van haar eerste daden was het aantrekken van gerenomeerde spelers als Tonny van Leeuwen, Martin Koeman, Ferry Petterson en Dick Bosschieter.

Geleidelijk aan groeide zo een nieuw GVAV, dat los van het verleden een eigen leven ging leiden als de enige noordelijke representant in de eredivisie.

Oud bericht over de Z side

GRONINGEN – Menigeen zag de risico-wedstrijd Alax-FC Groningen, en dan voor al het vervoer er naar toe, met angst en beven tegemoet. Zouden supporters, net als twee weken geleden, opnieuw ontsporen? Hoe zou, de velligheidspolitie deze keer omgaan met de Z-Side? En zou Amsterdam blauw zien van de ME-ers of rood van het bloed? Op die vragen kwam een opvallend antwoord, Zo blijkt uit de belevenissen van Wilco de Roos. Op verzoek van’t Stadsblad durfde hij op stap te gaan met de meest fanatieke voetbalfanaten.

“Het wat niet onprettig, hoewel ik er van tevoren wel tegenop zag’, vertelt “onze speciale verslaggever. Immers: ook bij wist dat de Z-side nog steeds in opspraak raakte nadat een treinstel op weg naar de uitwedstrijd van FC Groningen tegen FC Twente ernstig was verbouwd. Er ontstond voor 150.000 gulden schade en juridisch Nederland mocht zich buigen over de vraag hoe supportersgroepen in de toekomst verantwoordelijk gesteld konden worden voor hun gedrag.

De Z-side vond echter op zijn beurt dat die negatieve aandacht niet terecht was. De Groningers zouden zijn geprovoceerd door de Spoorwegpolitie, zo luidde het verweer. Zondag volgde hun herkansing. ‘s Ochtends om kwart over elf was de sfeer op het NS-Hoofdstation zeer ontspannen. bij het omwisselen van het biljet voor een combi-kaart. In kleine groepen wisselden Z-sliders de laatste nieuwtjes uit over het nachtleven. De zogenaamde harde kern begroette de politie als oude bekenden.

Sommige fans vatten hun vriendelijke gedrag wel heel letterlijk op, door (mannelijke) politie-agenten vol op de lippen te kussen….. Alleen vocaal roerden de Groningers zich geducht en snel werd duidelijk dat de kreet ‘The F-side is dead, the Z-Side is still alive’ het helemaal zou gaan maken. En zie: de spoorwegpolitie kreeg de meute zelfs even stil. Aan de hand van een A-viertje maakten deze beren, die alles goed onder controle hadden, duidelijk dat het streng verboden was om racistische of fascistische leuzen te scanderen.

Geschiedenis jaren 80

Vandaag wordt voetbalminnend Groningen en omstreken gewaar met welke krachtige aankopen FC Groningen het komende seizoen gaat trachten Europees voetbal te halen. In ieder geval zijn dat John de Wolf, Ron van de Berg an Sjaak Storm. FC Groningen wilde dat eigenlijk nog een beetje geheim houden om op een spectaculaire persbijeenkomst, vanmiddag in het Groningse Crest hotel, de inkopen te presenteren. Met enig speurwerk is echter al een eind te komen, FC Groningen slaagde er alleen in nog onder de dekmantel te houden welke de vierde nieuweling is. Grote kans dat die naar de naam René Eykelkamp luistert.

Daarmee zou in elke linie die er op een voetbalveld te vinden is een nieuwe speler komen. Storm in de goal, De Wolf achterin, Van de Berg op het middenveld en Eykelkamp (zou die het werkelijk zijn?) in de voorhoede. Een aardig kwartet. Van de Berg heeft al een hele serie behoorlijke eredivisiewedstrijden achter zijn naam en geldt als groot talent. Samen met de ervaren Spartaan Louis van Gaal speelde hij diverse gerenommeere middenlinies de oren van het hoofd. Onze hoofdredacteur meende hem als voetballer het best te typeren als een kruising tussen Jany Schilder en Jacky Chariton…

FC Groningen heeft wèl kosten (noodgedwongen), maar géén moeite gespaard om versterkingen naar het Oosterparkstadion te brengen Alleen al vanwege het feit dat men zich dat tegenover het publiek verplicht voelt, maar zeker ook omdat het pure noodzaak is om op acceptabel niveau volgend seizoen mee te ballen. Merkwaardig is dat er weer in een keeper (meestal een tamelijk vast gegeven in een elftal) is geïnvesteerd en in een verdediger. Achterhoedespelers zijn vaak zelf wel naar voren te schuiven. Spelbepalers en scorende aanvallers minder gemakkelijk. FC Groningens inkopen

GVAV nerveus over laatste hindernis

Pas toen Theo Boosten’s slotsignaal klonk en het speelveld op de Wageningse Berg werd ontsloten voor een honderdtal feestende Groninger supporters, die hun favorieten omstuwden, brak de spanning bij de GVAV’ers. Want angst hadden ze vrijwel allemaal gekend voor wat de laatste hindernis diende te zijn voor de eredivisie. Merkwaardig misschien omdat GVAV in feite immers niets meer gebeuren kon, maar de innerlijke onzekerheid laat zich wellicht verklaren door de gebeurtenissen van het vorig jaar toen geen enkele speler – tot de laatste wedstrijd toe – de dreigende degradatie onderkende. Op het laatste moment ging het toen tóch fout. Dat dit de GVAV’ers gisteren voortdurend door ‘t hoofd spookte moet de oorzaak zijn geweest van de nervositeit, die na de rust zelfs tot een half uur paniekvoetbal leidde. Vooral toen bleek hoe zeer GVAV door de angst was overmand, omdat het op dat moment al met 1-0 leidde en “rivaal” Vitesse in Den Bosch tegen een achterstand aankeek.

Ook Ron Groenewoud beaamde: “De spelers” waren toch wel onder de indruk van de belangrijkheid van deze dag. Het liep helemaal niet.” En Tonny van Leeuwen: Ik ben voor iedere wedstiijd nerveus, maar dit was abnormaal. Zaterdagnacht heb ik geen oog dicht gedaan. Ik heb de wedstrijd wel 36 keer gespeeld’
Bij sommige andere spelers was het al niet anders. Van Leeuwen: “Toen ik ‘s morgens bij de verzamelplaats kwam trof ik als eerste Henk Oosterwold. Het eerste wat hij tegen me zei was: “Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht.”

Nadelig
Maar er waren nog twee factoren die een zeer nadelige uitwerking hadden op het spel van GVAV. In de eerste plaats bleek Martin Koeman enorm gehandicapt door een geblesseerde teen, waarvan hij al enkele weken hinder ondervindt. Morgen zullen röntgenfoto’s waarschijnlijk opheldering verschaffen over de aard van de blessure.

“Koeman speelde op minder dan halve kracht,” oordeelde Groenewoud naderhand. “Hij durfde geen bal rechts te trappen.” Hierdoor bleek de zelfvenzekerdheid van GVAV’s dominerende verdediger dermate aangetast, dat ook andere spelers bij tijden stonden te “schuttteren.”

Bovendien werd de onrust aangewakkerd door de verbetenheid waarmee Wageningen voor een eervol resultaat vocht. De strijdwijze was zeker niet unfair, maar voor de hardheid waarmee de meeste Wageningenspelers de onderlinge duels trachtten te beslechten deinsden met name “lichtgewichten” als Bos en Oosterwold verschrikt terug.
GVAV’s aanval -per traditie het zorgwekkende onderdeel van de ploeg- was hierdoor enorm ontkracht. Alleen de wederom onverzettelijke Bjarne Jensen wenste zich niet te laten omtmoedigen door de felheid van Wageningen.

Ontzag
Hij ging geen duel uit de weg en het ontzag voor hem bleek na afloop toen uit de douche-ruimte van zijn rivalen steeds de naam Jensen opklonk. “Wat een speler – die blééf komen” was de waardering voor Jensen, die zijn tevredenheid over de promotie uitte met: “Hier heb ik anderhalf jaar bij GVAV voor gewerkt.”
Maar niet alleen Jensen, ook Piet Fransen was één van de weinigen die de plotseling uit zijn evenwicht geraakte Groninger ploeg nog juist in het gareel hielden. Fransen was de onbetwiste heerser op het middenveld en trachtte de voorhoede nog zo veel mogelijk van bruikbare passes te voorzien.
In de eerste helft resulteerde dit nog wel in een overwicht, maar de verrichtingen stonden relatief op zeer laag niveau. Niettemin kreeg GVAV een aantal behoorlijke doelkansen, maar Hovenkamp en Jensen misten op korte afstand van doelman Gerard Drost.

Burgemeester J.J.A. Berger schreef in 1968

Met de vroegere en de tegenwoordige wethouder voor de sport, de heren Van der Ree en Hendriks, behoor ik tot de vaste toeschouwers bij de thuiswed-strijden van GVAV. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen, dat ik alleen GVAV belangrijk vind. Alle voetbal, alle sport vind ik belangrijk: voor lichaam en geest.

Maar niemand zal het mij kwalijk nemen, dat ik mij eens in de veertien dagen gewoon onderdompel in de spanning van zo’n voetbalwedstrijd. De wethouders en ik genieten dan bovendien in de pauze, niet alleen van de koffie, 66k van de gesprekken met alle voetbal-fans.

Ik heb o.a. bewondering voor de rnanier waarop Van Leeuwen in grote stijl zijn doel verdedigt, voor de tactische zetjes van bijvoorbeeld een Piet Fransen. Maar ik geniet toch het meest, als het hele elfta! als team echt voetbal speelt. En het zal misschien wel ouderwets genoemd worden, toch hoop ik, dat er in het nieuwe seizoen ook doelpunten gemaakt worden.

Ik ga er mij niet aan bezondigen allerlei dingen te zeggen over hoe het elftal moet worden samengesteld en tactisch geleid, al is het soms weleens verleidelijk er ook iets over te beweren. Nee, ik wil gewoon op de tribune zitten, zoals anderen dat bijvoorbeeld doen bij de vergaderingen van onze gemeenteraad in het stadhuis.

Wat ik hoop is, dat GVAV een goed seizoen zal hebben. Dat behoeft echt niet te zijn een seizoen met allemaal overwinningen. Mij is het goed, als het fijne, sportieve, opwindende voetbalwedstrijden zijn, dan is het ook een stukje leefbaarheid in de stad.

Voetbal is een eigenaardig fenomeen

Voetbal is een eigenaardig fenomeen. Het zuigt agressie aan. Op elk voetbalveld kijken jonge jochies vooraan de hekken met een half oog naar de wedstrijd en met de andere helft naar de grote jongens van de side achter zich. Later zijn ze ouder, dan hebben zij het voor het zeggen, vertonen ze dezelfde agressie en hebben nieuwe jochies hun plaatsen aan de hekken overgenomen.

Het is een soort cyclus en waarom al die razernij zich juist rond het voetballen concentreert, is nog steeds onduidelijk en ook een van de knellende vragen van de Groningse sociaal-psycholoog drs. J.P. van de Sande. Het gebeurt overal, in Nederland, in Europa, Zuid-Amerika of Afrika. Maar, om een voorbeeld te noemen, waarom doen excessen als het Heizeldrama zich eigenlijk nooit bij andere sporten voor?

Van de Sande heeft jarenlang de achtergronden van het voetbal-vandalisme bestudeerd en bedient tegenwoordig FC Groningen en de noordelijke politie van advies. Vooral over de Z-side, want daar komen toch de meeste problemen vandaan. Waarschijnlijk moeten de pamfletschrijver en de bommenmakers die het afgelopen weekeinde werden opgepakt ook in die kring gezocht worden. “Maar,” waarschuwt hij, “het gaat slechts om een kleine groep die op eigen houtje iets heeft opgezet. Het zou onterecht zijn om alle Z-siders aansprakelijk te stellen en dat gebeurt snel. Ook bij de rest van het Groningse publiek zijn ze niet populair. Ooit hebben we eens bij wijze van experiment Z-siders toegelaten tot het supporters-home, maar dat was niet bepaald een succes. Er ontstond een zeer gespannen situatie.”

“Het zijn geen lieverdjes,” zegt een suppoost bij de opgang naar de Z-side voor de wedstrijd tegen Erfurt “Maar wie wel?” Lieverdjes willen we ook niet zijn, erkennen twee Z-siders grif. Maar ze hebben helemaal niks te maken m?t het tumult van het laatste weekeinde. “En in de kranten worden we terroristen genoemd. Ze mogen veel over ons zeggen – en als het ons niet aanstaat krijgen ze een ram, hahaha – maar dat slaat nergens op,”
Het is half zeven als een groep van twintig jongeren door de Poelestraat loopt richting het Oosterpark-stadion. Op de muziek van de Brabantse Nachten: “Onze bommen zijn zo hard”. Ze trappen een fietsom. Op de brug grijpt een van hen in. “Jongens toe nou, zo maken we de club kapot. Zo maken we de club k-a-p-o-t.”

Niet ver van het stadion dwaalt een zeer luidruchtige groep Duitsers uit Erfurt rond. Ze hebben de rood-witte clubvlaggen om hun lichamen gedrapeerd hun wangen zijn ingesmeerd met dezelfde kleuren. Een trommel begeleidt enkele zeer bedenkelijke liederen uit een niet zo ver verleden. Een van hen: “Ik heb al een paar keer gezegd: Laten we dát nu niet doen. Die Groninger Hooligans zijn met zijn honderden. Wat kunnen wij uitrichten als we ze provoceren? Um Gottes Willen.”

Net zoals de gemiddelde FC-aanhanger nog nooit van Erfurt had gehoord, is ook Groningen voor de Oostduitsers nagenoeg onbekend. Maar op de heenweg in de trein heeft een van hen met een ‘Hooligan aus Groningen’ gesproken en dat het zo erg was. Toen hoorde hij van de bommen, de Z-side en de niet altijd even vriendelijke gedachten over Duitsers. Het zit hem niet lekker. “Maar als ze ons pakken, keren straks in Erfurt ook de mops uit Leipzig, Dresden en Berlijn zich tegen de Groningers.”